Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na wymuszone zmianami rynkowymi rozszerzenie zakresu zadań jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki.


W trakcie studiów:

W programie studiów na Zarządzaniu i inżynierii produkcji znajdziesz zatem przedmioty takie jak: wprowadzenie do techniki, procesy i techniki produkcyjne, materiałoznawstwo, podstawy projektowania inżynierskiego, podstawy automatyzacji, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, badania operacyjne, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie personelem, zarządzenie strategiczne,z arządzanie jakością, marketing. Przed tak interdyscyplinarne przygotowaną kadry inżyniersko-menedżerską stoją wyzwania związane z aktywnością w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

 
Po studiach:

Absolwenci po Zarządzaniu i inżynierii produkcji najczęściej znajdują pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji, własnych firmach produkcyjno-handlowych, firmach doradczych i audytorskich, jednostkach projektowych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracyjnych, w których przydatna jest wiedza techniczna i ekonomiczna, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->