Gospodarka jest stosunkowo słabo przewidywalna, a jej opisywanie, identyfikowanie zmiennych i stałych jest rzeczą niezwykle trudną. Dlaczego wiedza o procesach gospodarczych jest tak istotna? Różnego rodzaju podmioty starają się przewidzieć trendy gospodarcze, by przygotowywać się na zmiany. Bycie o krok przed konkurencją jest niesłychanie ważne dla tysięcy polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Czynniki takie jak prognozy wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, zawirowania na rynkach walutowych mogą decydować o sukcesie lub porażce projektów biznesowych.


Jak przygotować się do studiów na kierunku Analityka gospodarcza?

W zależności od uczelni możliwe są różne formy rekrutacji. Zwykle brane są pod uwagę maturalne oceny z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Taki zestaw podpowiada nam, że Analityka gospodarcza to kierunek dla ludzi o otwartych umysłach, zdolności do logicznego i usystematyzowanego myślenia oraz wysokiej sprawności intelektualnej i… dobrej intuicji. Nie wolno zapomnieć o konieczności nauki języków obcych, nawet jeżeli Twoja przyszła uczelnia nie bierze ich pod uwagę w trakcie rekrutacji.

Jak studiuje się Analitykę gospodarczą?

Jak już z pewnością się zorientowaliście, studia mają bardzo bogaty program. Znaczna część nauki związana jest z technologiami informacyjnymi, dlatego wiele zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, w których do dyspozycji studentów są specjalne programy oraz systemy przetwarzania danych. Pozostałą część planu studiów wypełniają, znane z innych kierunków wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria. Studenci muszą opanować wiele dziedzin związanych z prawem, administracją, ekonomią, ekonometrią, finansami i rachunkowością, globalnymi i lokalnymi rynkami zbytu oraz wieloma innymi dyscyplinami.

Czy Analityka gospodarcza to dobra pozycja w CV?

Zdecydowanie tak. Dobrze, jeżeli po ukończeniu tych studiów możesz pochwalić się także wyjazdami zagranicznymi, praktykami lub stażami w dobrych globalnych firmach. Świat biznesu niechętnie przyjmuje ludzi mało dynamicznych i otwartych na doświadczenia, dlatego już w trakcie nauki staraj się podejmować pierwsze prace zarobkowe. Nie rezygnuj z nauki języków obcych. Dobra znajomość angielskiego czy niemieckiego może okazać się ważną kartą przetargową w negocjacjach z przyszłym pracodawcą.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->